• 6,49 €

Beschreibung des Verlags

Miteny antsika ny Baiboly fa manao fahadisoana avokoa isika rehetra – tsy afa-miala amin’ izany ihany koa ire pastera. Ny fahadisoana dia mahatonga anao hihemotra raha tokony handroso. Fahadisoana iray afaka mampijanona anao tsy handroso any aloha.Inona no fahadisoana mety ataon’ ny pastera? Inona avy ireo fahadisoana folo fataon’ ny pastera?

Asaina ianao hamaky ireo pejin’ ity boky mahagaga ity sy hamantatra ny fahadisoana mampidi-doza anao raha ataonao ary ny fomba fialana ireo fahadisoana lehibe mety ataon’ ny pastera. Ho fitahiana ho anao sy ny asa fanompoanao ity boky manan-danja ity.

GENRE
Religion und Spiritualität
ERSCHIENEN
2018
14. Juni
SPRACHE
MG
Malagassi-Sprache
UMFANG
70
Seiten
VERLAG
Dag Heward-Mills
GRÖSSE
318.9
 kB

Mehr Bücher von Dag Heward-Mills