• 0,99 €

Beschreibung des Verlags

Aron var det äldsta barnet av sju i familjen och hade flera kusiner i närheten. Han växte upp på Lerberg i Älvsåkers socken, som ligger nordost om Kungsbacka. Fadern Anton Andersson härstammade från en typisk allmogesläkt i norra Halland med rötter nedtill flera redare, vilka var framgångsrika under bondeseglationens glansdagar på 1600 och 1700-talen. Aron var starkt troende och i 40-årsåldern reste Aron runt i riket på sin cykel för att predika den kristna läran på ett nytt sätt, som uppkommit genom väckelserörelsen. Boken speglar hans upplevelser 1907.

GENRE
Reisen und Abenteuer
ERSCHIENEN
1907
2. Januar
SPRACHE
SV
Schwedisch
UMFANG
6
Seiten
VERLAG
Big Ben MeDia
GRÖSSE
879.6
 kB