• 10,99 €

Beschreibung des Verlags

”Den främsta anledningen till att motsätta sig tvåkönssystemet, är avsaknaden av dess necessitet. Det finns inga genuina fördelar med att anta en könstillhörighet. Att känna samhörighet inom normer må vara bekvämt – men nackdelarna väger allra tyngst, eftersom tvåkönssystemet motarbetar individens yttrande av den egna identiteten.


Jag är övertygad om att nästan vem som helst har kapaciteten som krävs för att både uttrycka och göra skäl för sin identitet, utan stöd av en tolkning utifrån ett kön. [...] Att acceptera tvåkönssystemet, är att acceptera heteronormens och patriarkatets förtryck – och könsrollerna som en sådan samhällsordning samtyckeslöst påtvingar var och en av oss.”


Queerfeministisk samhällsteori diskuterar kritiskt kring samtidens samhällskonstruktion, med fokus på normstrukturer, maktordningar och förtryck. De underordnade företeelserna inom detta fokusområde (exempelvis kvinnoförtryck och homofobi) är i sin verkan inte självrådande, utan sammanhängande i en helhet. 


Trots att denna helhet enbart är en social konstruktion, uppfattas dess auktoritet som ett absolut faktum av samhällets kollektiva medvetande. Helhetens beståndsdelar utgör dessutom de ämnen som behandlas i denna bok; bland annat queerteori, tvåkönssystemet, hetero- och homonormer, genus- och könsproblematik, feministisk patriarkatsteori och aktuella HBTQ-frågor.

Besök även http://lucashertzman.se/

GENRE
Sachbücher
ERSCHIENEN
2013
15. Mai
SPRACHE
SV
Schwedisch
UMFANG
68
Seiten
VERLAG
Lucas Hertzman
GRÖSSE
5.9
 MB