RAJARSHI SHAHU CHATRAPATI : EK MAGOVA RAJARSHI SHAHU CHATRAPATI : EK MAGOVA

RAJARSHI SHAHU CHATRAPATI : EK MAGOVA

    • 3,49 €
    • 3,49 €

Beschreibung des Verlags

राजर्षीशाहूछत्रपतींच्याजीवनकार्यावरीलहालेखसंग्रहआहे.गेल्यादहा-बारावर्षांतपाक्षिकलोकराज्य,साप्ताहिकसकाळ,दै.पुढारी,दै.सकाळइत्यादीविविधनियतकालिकांच्याखासअंकांतूनप्रसंगविशेषीप्रसिद्धझालेलेलेखआहेत.याशिवायदोनलेखकोल्हापूरच्याभाईमाधवरावबागलविद्यापीठानेआयोजितकेलेल्याचर्चासत्रातसादरकेलेले‘शोधनिबंध’आहेत.‘ब्राह्मणब्युरॉक्रसी’व‘क्षात्रजगद्गुरू’याविषयांवरीललेख२००१मध्येआम्हीप्रकाशितकेलेल्या‘राजर्षीशाहूस्मारकग्रंथ’याग्रंथातूनघेतलेआहेत.अखिलभारतीयांचाउद्धारकरण्याचेव्रतघेतलेल्यायाथोरपुरुषाचातत्कालीनवरिष्ठवर्णीयांच्याइंग्रजांविरुद्धचालविलेल्यास्वराज्याच्याहक्काच्याचळवळीसंबंधीचादृष्टिकोनकायहोता,हेत्यावरूनसमजूनयेते.राजर्षीशाहूछत्रपतींचालढाअशादुसऱ्यालास्वातंत्र्याचेहक्कनाकारणाऱ्यावर्णवर्चस्ववाद्यांविरुद्धहोता.इंग्रजांकडूनराजकीयस्वातंत्र्याचेहक्कमागणारेलोकआपल्याचदेशातीलआपल्याचबांधवांनासामाजिकस्वातंत्र्याचे,सामाजिकन्यायाचेहक्कनाकारतहोते.इतिहासाचेविकृतीकरणकरणाऱ्यानासत्येतिहासाचेसादरीकरणकरूनचउत्तरदेणे,हासुसंस्कृतसमाजाचाराजमार्गमानलाजातो.प्रस्तुतसंग्रहातीलकोल्हापूरगॅझेटिअरवरीललेखयामार्गावरीललेखकाच्यामतानुसारकेलेलीवाटचालचआहे.

GENRE
Nachschlagewerke
ERSCHIENEN
2004
25. November
SPRACHE
MR
Marathi
UMFANG
108
Seiten
VERLAG
Mehta Publishing House
GRÖSSE
1,3
 MB

Mehr Bücher von JAYSINGRAO PAWAR

SHAHU MAHARAJANCHYA ATHAVANI by DR. JAYSINGRAO PAWAR SHAHU MAHARAJANCHYA ATHAVANI by DR. JAYSINGRAO PAWAR
1950
SAMAJKRANTIKARAK RAJARSHI SHAHU CHHATRAPATI SAMAJKRANTIKARAK RAJARSHI SHAHU CHHATRAPATI
2021
KRANTISINHA NANA PATIL KRANTISINHA NANA PATIL
2021
CHHATRAPATI SAMBHAJI SMARAK GRANTH CHHATRAPATI SAMBHAJI SMARAK GRANTH
2021
SHIVCHATRPATI EK MAGOVA SHIVCHATRPATI EK MAGOVA
2005
RAJARSHI SHAHU CHATRAPATINCHI BHASHNE RAJARSHI SHAHU CHATRAPATINCHI BHASHNE
2008