SAAD GHALATO KALAHARI SAAD GHALATO KALAHARI

SAAD GHALATO KALAHARI

Delia Owens und andere
    • 7,99 €
    • 7,99 €

Beschreibung des Verlags

‘क्रायऑफकालाहारी’हेपुस्तकम्हणजेकालाहारीवाळवंटातसातवर्षेराहिलेल्यामार्कआणिडेलियाओवेन्सयांच्याजंगलीप्राण्यांच्यासहवासातीलअनुभवांवरआधारितकादंबरीआहे.त्याचामंदारगोडबालेयांनीमराठीअनुवादकेलाआहे.बदलीकपड्यांचाएकजोडआणिएकदुर्बीणवगळताबाकीविशेषकाहीनघेतामार्कआणिडेलियायातरुणअमेरिकनजोडप्यानेप्राणिजीवनाचाअभ्यासकरण्यासाठीआफ्रिकेचेविमानपकडले.तिथेपोहोचल्यावरएकजुनाटलँडरोव्हरगाडीविकतघेऊनत्यांनीकालाहारीवाळवंटात(डिसेप्शनव्हॅली)खोलवरमजलमारली.तेसातवर्षेत्यापरिसरातराहिले.विशेषम्हणजेत्याठिकाणीकोणीहीमानवकधीहीगेलेलानव्हता,तिथेनाकोणतेरस्तेहोते,नाकोणीमाणसे.हजारोचौरसमैलांच्यापरिसरातपाण्याचाकोणताहीस्रोतनव्हता.त्यांच्याआजूबाजूलाजेप्राणीहोते,त्यांनीहीकधीमाणूसपाहिलानव्हता.

GENRE
Belletristik und Literatur
ERSCHIENEN
2020
1. Juni
SPRACHE
MR
Marathi
UMFANG
474
Seiten
VERLAG
Mehta Publishing House
GRÖSSE
8,6
 MB

Mehr Bücher von Delia Owens, Mark Owens & Mandar Godbole

Der Gesang der Flusskrebse Der Gesang der Flusskrebse
2019
Where the Crawdads Sing Where the Crawdads Sing
2018
Where the Crawdads Sing Where the Crawdads Sing
2018
Cry of the Kalahari Cry of the Kalahari
2021
La chica salvaje La chica salvaje
2019
Cry Of The Kalahari Cry Of The Kalahari
2014