THE LAST GIRL

    • 6,99 €
    • 6,99 €

Beschreibung des Verlags

नोबेलशांततापुरस्कारविजेतीचीकहाणी़...नादियामुरादहीअत्यंतधाडसीयजिदीतरुणीआहे.तिनंइसिसचीलैंगिकगुलामगिरीसोसलीआहे.तिनंकल्पनातीतयातनाआणिअपमानभोगलाआहे.नादियाच्यासहाभावांनागोळ्याघालूनठारकरण्यातआलंआणित्यानंतरकाहीकाळातच,तिच्याआईलाहीठारमारण्यातआलं.त्यांचेमृतदेहसामूहिककबरींतलोटण्यातआले...पणतिनंलढादिला...इराकमधीलतिचेबालपणीचेशांततामयदिवस...घरच्यांचाकायमचावियोगआणिअमानुषतेचासामना...तेजर्मनीतलाभलेलीसुरक्षिततायादरम्यानचाप्रवासयाआत्मकथनातूनउलगडतजातो.

GENRE
Biografien und Memoiren
ERSCHIENEN
2019
1. Oktober
SPRACHE
MR
Marathi
UMFANG
370
Seiten
VERLAG
Mehta Publishing House
GRÖSSE
5,1
 MB

Mehr Bücher von Nadia Murad & Supriya Vakil

2017
2017
2017
2017
2018
2019