• 79,00 kr

Publisher Description

Jonas kommer undrende til mor og bestefar. Han har funnet en katt utenfor huset, og spør mor om han kan få ta den inn. Slik begynner forholdet mellom den freidige katten Belle og den søkende og undrende Jonas. 

Møtet er starten på en tankefull reise, der Jonas strever med å forstå samspillet med et annet levende vesen. Frem vokser et fellesskap som viser seg å gi Jonas både fortvilelse og glede – og en forståelse for egen verdi. 

Underveis blir det mange undrende og forunderlige samtaler mellom Jonas og mor og Jonas og bestefar, og gleden skinner gjennom i hverdagslivet. 

For Jonas blir katten døråpner mot større forståelse. Mer og mer slipper han tak i en engstelse, og han møter verden med åpnere blikk. 

Boken kan leses på to plan: Som en ren fortelling eller som en stor mulighet for å skape mange gode samtaler med barnet. 

Det gis en unik mulighet til å få barnet til å reflektere og gå innover i seg selv. Barn får så mye stimuli at de ofte ikke har tid til å være med egne følelser. Vi ser hva alle andre gjør og måler oss med dem. Derfor er det for meg viktig å la barnet møte det indre univers – gi barnet en mulig inngangsport inn i seg selv. 

Et annet aspekt er undring. Det å la barnet gå innover i seg selv og stille spørsmål. Det gjør at barnet reflekterer, og dermed gir grobunn for den gode samtale som skjer her i boken når Jonas kommer undrende til mor og bestefar. 

Jeg bestreber å få frem gleden som en underliggende faktor i boken.

For meg har det skrevne ord alltid betydd mye – _bøker under puten når jeg var barn. Våkne tidlig og være forventningsfull til den nye siden som jeg gledet meg til å lese – _hva den formidlet til meg. 

Jeg skriver for barn fordi undring og nysgjerrighet er for meg barnets flotte redskaper til å skjønne mer av verden og seg selv. Det å la barnet gå innover i seg selv og stille spørsmål. Det gjør at barnet reflekterer, og som dermed gir grobunn for den gode samtale. For meg er den gode samtalen viktig. Hvor barnet kjenner at ordene smyger seg mellom og skaper tillit, ro og forståelse. 

"The important thing is not to stop questioning. Never lose a holy curiosity." 

Albert Einstein 

GENRE
Kids
RELEASED
2019
September 24
LANGUAGE
NB
Bokmål
LENGTH
48
Pages
PUBLISHER
Humlen forlag as
SIZE
3.5
MB