Publisher Description

Folkeretten har en dimensionerende rolle for militære operationer, og indsigt i og evnen til at anvende denne er et essentielt element i nutidens militære engagementer. Indarbejdelsen af folkeretten i både planlægnings- og udførelsesfasen har direkte indflydelse på udfaldet af håndteringen af en konflikt – og på omverdenens modtagelse af udfaldet. Derfor kan viden om og forståelse for folkerettens regulering af væbnede konflikter og afledte aspekter bidrage væsentligt til konflikters håndtering i et internationalt perspektiv.


Denne bog giver en introduktion til folkerettens grundlæggende behandling af staters ret til magtanvendelse og regler for krigsførelse, behandler folkerettens rolle på det strategiske og operative niveau, diskuterer den internationale straffedomstols rolle og betydning for militære operationer, og tager endeligt aktuelle emner som autonome våben og influence operationer op til behandling.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2014
February 6
LANGUAGE
DA
Danish
LENGTH
332
Pages
PUBLISHER
Royal Danish Defence College
SIZE
1
MB