Jelling - riget og regenten

Rammebog til undervisningsmateriale

Jan Nygaard and Others
  • 3.7 • 6 Ratings

Publisher Description

Rammebogen til Jelling – riget og regenten, er en del af et undervisningsmateriale om Danmarks historie på Harald Blåtand og Svend Tveskægs tid. I bogen følger vi Svend Tveskæg fra han som dreng lærer om en kongens arbejde og pligter og frem til han selv bliver konge.

Bogen er en blanding af fiktion og fakta og findes endvidere også som læsehæfte. Rammebogen er med støttespørgsmål til teksten, mens læsehæftet er uden støttespørgsmål.

Læs mere her: www.jellingstenen.dk

Materialet er udviklet til undervisning i faget historie, hvor Jellingstenen indgår som kanonpunkt i 1. forløb – 3. – 4. klassetrin. Materialets sværhedsgrad bevirker dog, at det vil være fordelagtigt at anvende på mellemtrinnet, ligesom det med fordel vil kunne indgå i et tværfagligt samarbejde inden for fagene: kristendom, matematik, dansk og billedkunst. Trinmålene for materialet er beskrevet såvel for 3. - 4. klassetrin som til 5. – 6. klassetrin. Tidsforbruget på materialet anslås til at være 20 timer.

Det samlede Undervisningsmaterialet på www.jellingstenen.dk tilgodeser elevernes mange måder at lære på og tager afsæt i teorien om læringsstile. At materialet tager afsæt i læringsstile betyder, at eleverne præsenteres for forskellige indlæringsværktøjer omkring de samme mål og emner, og disse kan med fordel anvendes både i sin helhed, men også som delelementer i et undervisningsforløb. Materialet indeholder de flowfremmende faktorer som synlige mål, løbende feedback/tilbagemeldinger på, hvordan eleverne klarer sig samt mulighed for at justere sværhedsgrader og få balance mellem udfordringer og viden.

Eleverne får med materialet mulighed for i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål 2009 for Historie at:

• forbinde et lokalt/nationalt fænomen med nationale og globale forhold.
• fortælle om fortidens spor i Jelling og gengive dem illustrativt og dramatisk.
• få indsigt i vikingetidens livs- og levevilkår, samfund, værdier og kultur.
• fortælle om slægt og fællesskaber.

Materialet er lavet, så det understøtter elevernes udvikling af deres evne til at læse, lytte, fortælle, genfortælle, beskrive, illustrere, rekonstruere og dramatisere.

 • GENRE
  Professional & Technical
  RELEASED
  2013
  17 June
  LANGUAGE
  DA
  Danish
  LENGTH
  100
  Pages
  PUBLISHER
  Erhverv og Kultur, Vejle Kommune
  SIZE
  153.7
  MB

  Customer Reviews

  Susanne 2a ,

  Go bæk ug go skravet #Muviestaplanitfurbæger

  Den go bæk ug go skravet kåhå sursanne 2a
  vi plugseer ikk folkens bag 8 levals i muviestaplanitq ar jag ikk go skraver
  hvis dur uver 8 levals i muviestaplanit plugs mig. Fededurte heder jag pa muviestaplanit

  More Books by Jan Nygaard, Morten Hvass, Ida Schouw Andreasen, Benni Schouw Andreasen, Kristina Nøhr, Jacob Knudsen & Niels Ole Ankerstjerne