Khuyên người tin sâu nhân quả - Quyển Hạ Khuyên người tin sâu nhân quả - Quyển Hạ
#2 - An Sĩ Toàn Thư

Khuyên người tin sâu nhân quả - Quyển H‪ạ‬

    • 29,00 kr
    • 29,00 kr

Publisher Description

Thật vĩ đại thay, Giáo pháp kinh điển của Như Lai! Quả thật là con thuyền từ bi đưa muôn người vượt qua bể khổ, là ngọn đuốc quý báu trên con đường tối tăm u ám, là bầu sữa mẹ lúc sơ sinh, là lúa gạo trong năm mất mùa đói kém. Vì thế, khi Tôn giả A-nan kết tập Kinh điển, Phạm vương, Đế Thích đều cầm lọng che hầu, bốn vị Đại thiên vương đích thân quỳ nâng bốn chân tòa báu. Sách vở của thế gian thật không thể đem ra so sánh, dù chỉ trong muôn một. Cho nên, việc in ấn lưu hành Kinh sách quả thật là điều không thể không làm.

Đức Thế Tôn trước khi thành đạo, trong vô số kiếp đã vì cầu Phật pháp mà sẵn sàng xả bỏ thân mạng, có lúc chỉ cầu một câu kinh, một bài kệ mà bỏ cả ngôi vua, hoặc xa lìa vợ con, không việc gì không làm. Cho nên, pháp môn của Phật như cam-lộ quý báu, không phải lúc nào cũng sẵn có trong đời. Người đời không hiểu sự quý báu như thế, thường xem nhẹ Kinh Phật, đâu biết rằng đến vài ba ngàn năm sau nữa, dù muốn cầu được một câu, một chữ trong Kinh điển cũng không thể được.

Trong kinh Pháp diệt tận[1] có dạy rằng: Khi Chánh pháp sắp mất đi, màu áo cà-sa của tỳ-kheo còn tự nhiên hóa trắng, huống hồ Ba tạng[2] Kinh văn giáo điển.[3] Rồi từ khi Chánh pháp mất đi, phải trải qua hơn 8.806.000 năm,[4] Bồ Tát Di-lặc từ cung trời Đâu-suất hạ sanh, thế gian mới lại có Phật.[5] Bốn tiểu kiếp từ thứ 11 đến thứ 14 đều không có Phật.[6] Đến tiểu kiếp thứ 15, sau khi đức Phật Sư Tử xuất thế, lại có các vị Phật nối nhau thành đạo, gồm cả thảy 993 vị, có thể xem là giai đoạn Phật pháp hưng thịnh nhất. Nhưng rồi 4 tiểu kiếp từ thứ 16 đến thứ 19 lại không có Phật. Mãi đến tiểu kiếp thứ 20, sau khi đức Phật Lâu-chí[7] xuất thế, vừa đủ số 1.000 vị Phật thì thế giới Ta-bà này cũng hoại diệt mất. Từ đó, lại trải qua 60 tiểu kiếp[8] rồi mới có Đức Phật Nhật Quang ra đời.[9]

Pháp Phật thật khó gặp như thế, nay ta may mắn sinh ra vào thời gian còn có pháp Phật lưu truyền, lẽ nào lại như người vào núi châu báu mà trở về tay không?[10] Người ở châu Bắc-câu-lô, tuổi thọ trung bình đến hơn nghìn tuổi, nghĩ tưởng đến y phục liền tự nhiên có được y phục, nghĩ tưởng đến thức ăn liền tự nhiên có được thức ăn, mắt không thấy cảnh đau buồn, tai không nghe tiếng tranh đoạt, so với các đời Đường, Ngu, Tam đại[11] thật vượt hơn gấp trăm ngàn lần. Theo như thế tục mà nói thì đời sống nơi ấy quả là hưng thịnh phi thường, nhưng theo Phật pháp lại xếp vào một trong Tám nan xứ,[12] vì người cõi ấy chỉ hưởng phước si mê,[13] không tin Tam bảo, không biết đến Giáo pháp xuất thế.[14]

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2021
23 July
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
481
Pages
PUBLISHER
Nguyên Minh
SIZE
535.4
KB

More Books by Nguyễn Minh Tiến

Học Phật Đúng Pháp Học Phật Đúng Pháp
2023
Góp Nhặt Thời Gian Góp Nhặt Thời Gian
2023
Vầng sáng từ phương Đông Vầng sáng từ phương Đông
2023
Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm
2023
Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế
2023
Tự lực và tha lực trong Phật giáo Tự lực và tha lực trong Phật giáo
2023

Other Books in This Series

Khuyên người bỏ sự giết hại Khuyên người bỏ sự giết hại
2021
Khuyên người bỏ sự tham dục Khuyên người bỏ sự tham dục
2021
Khuyên người niệm Phật cầu sinh Tịnh độ Khuyên người niệm Phật cầu sinh Tịnh độ
2021
Khuyên người tin sâu nhân quả - Quyển Thượng Khuyên người tin sâu nhân quả - Quyển Thượng
2021