Publisher Description

iBogen er et interaktivt undervisningsmateriale til udskolingen om klima og bæredygtighed. Det kan bruges i både geografi, biologi, fysik/kemi og samfundsfag.


Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i den globale opvarmning og konsekvenserne heraf, samt hvordan mennesket påvirker klimaet. Det er et løsningsorienteret materiale, hvor eleverne bl.a. skal arbejde kreativt med at løse forskellige opgaver og problemstillinger.


iBogen består af 8 kapitler:


• Introduktion

• Drivhuseffekten og kulstofkredsløbet

• Menneskets påvirkning

• Klimaforandringer

• Forbrug

• Naturressourcer

• Affald og genbrug

• Mad og klima


Man kan enten bruge alle kapitler i et længerevarende forløb om klima og bæredygtighed, eller man kan arbejde med enkelte temaer i kortere forløb.

Der er særlig fokus på tværfaglighed, multimodalitet, differentiering af undervisningen samt koblingen mellem formel og uformel læring. iBogen er udviklet ud fra folkeskolens forenklede fælles mål (se lærervejledning via hjemmesiden).


Undervisningsmaterialet er udviklet af CONCITO’s Klimaambassade med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

GENRE
Science & Nature
RELEASED
2015
August 19
LANGUAGE
DA
Danish
LENGTH
198
Pages
PUBLISHER
CONCITO/Klimaambassaden
SIZE
167.6
MB

Customer Reviews

SNamtvedt ,

Uddannelseskonsulent

Oplysende, velforklaret og flot illustrativt materiale, hvor også voksne kan blive klogere.

Sophie Gladov ,

Frk

Det var en fornøjelse at lære om den globale opvarmning og klimaforandringer på denne måde - gode illustrationer og godt beskrevet.

Eva Theil ,

Eva Theil

Super materiale

More Books by CONCITO/Klimaambassaden