Udgiverens beskrivelse

Dette undervisningsmateriale handler om gas og energi. Med udgangspunkt i det indledende spørgsmål “Hvad er gas?” følges de forskellige gassers optræden i naturens kredsløb; de biologiske gasser, atmosfærens udskældte drivhusgasser, undergrundens lette kulbrinter og gassernes rolle som energibærer før, nu og i fremtidens samfund. Målet er at præsentere eleverne for en naturvidenskabelig grundviden med et kig til både historie, aktuelle og fremtidige levevilkår og samfundsforhold.

Hvert af bogens følgende 6 kapitler indeholder to niveauer, med en introduktion til et emne/tema, en præsentation af tre centrale begreber samt materiale til yderligere diskussion. Til sidst følger oplæg og instruktioner til relevante øvelser/forsøg. Materialet indeholder endvidere en leksikon-del, så kerneord og væsentlige begreber hele tiden kan slås op.

Bagest i bogen findes en specifik lærervejledning. Her kan de relevante faglærere finde henvisninger til, på hvilke punkter de enkelte forløb modsvarer gældende kompetencemål samt færdigheds og vidensmål.

UDGIVET
2015
25. februar
SPROG
DA
Dansk
SIDEANTAL
247
Sider
UDGIVER
GASmuseets forlag
STØRRELSE
222.3
MB