Rasputino Imperija

    • 45,00 kr
    • 45,00 kr

Publisher Description

Grigorijus Rasputinas – viena mįslingiausių ir prieštaringiausių asmenybių Rusijos istorijoje. Ir jo gyvenimas, ir mirtis – apgaubti paslapties skraiste.

Rasputino fenomenas nebuvo ir nebus iki galo suprastas ir aiškus. Kaip nemokytas Sibiro mužikas sugebėjo užvaldyti caro rūmus, turėti didžiulę įtaką imperatoriui Nikolajui II, imperatorei Aleksandrai Fiodorovnai, tapdamas didikų, kariškių, valstybės veikėjų, o ypač moterų numylėtiniu.

Kas jis toks? Šventasis, paskendęs maldose, ar sukčius, meistriškai manipuliuojantis caru?.. 

Ir po mirties Rasputino įtaka neišnyko. Pradėjo pildytis jo žodžiai pasakyti carams: „Jei mane nužudys tai žūsite ir jūs ir visa Rusijos imperija.“

Taip ir įvyko!

Romanas – tai tragiška istorija gabaus ir psichiškai galingo žmogaus, nenorėjusio sutramdyti savo aistras, atnešusias žūtį jam, carams ir Rusijai.


RASPUTINO IMPERIJA


Rasputino fenomenas nebuvo ir nebus iki galo suprastas ir aiškus. Kaip nemokytas Sibiro mužikas sugebėjo apvaldyti caro rūmus, turėti didžiulę įtaką imperatoriui Nikolajui II, imperatoriai Aleksandrai Fiodorovnai, tapdamas didikų, kariškių, valstybės veikėjų, o ypač moterų, numylėtiniu.

Daugelis rašytojų vaizduodami Rasputiną, parodo jį kaip ištvirkusį palaidūną, girtuoklį, žmogų be doros ir žmogiškųjų principų, kuriam rūpi įsigyti kuo daugiau meilužių. Tačiau šios knygos autorius nenueina tokiu paprastu keliu, bet stengiasi pažvelgti giliau į šio nesuprantamo žmogaus sielą ir jo politinius tikslus. O tokių tikslų jis turi, nes didžiausias jo troškimas sustabdyti ir kuo greičiau baigti Pirmąjį pasaulinį karą (1914-1918), nes karas veda Rusiją prie pražūties, o jos žmones stumia į neišmatuojamą vargą. Nors jis turi nemažai šalininkų, tarp kurių ir carienė Aleksandra Fiodorovna, bet įkalbėti carą Nikolajų II ir sudaryti separatinę taiką – nepavyksta. Po nesėkmingų taikos bandymų prasideda bolševikų revoliucija ir Rusijos imperija žūsta.

Rasputino visas gyvenimas pilnas paradoksų ir keistenybių. Vaikystę praleidęs Pokrovo sodžiuje ant Tinos upės krantų, susipažįsta su nencių ir mancių šamanais, iš jų išmoksta raganauti ir gydyti. Dirbti jis nieko nenori, bet su didžiausiu užsidegimu skaito religinę literatūrą, kurią gerai išmano ir mėgsta apie ją kalbėti. Anksti iškeliauja klaidžioti po Rusijos vienuolynus, įgydamas daug draugų ir pažįstamų. Būdamas įdomus pašnekovas visur atkreipia į save dėmesį. Taip Kijevo vienuolyne susipažįsta su didžiosiomis kunigaikštienėmis Milica ir Anastazija, kurios greitai tampa jo meilužėmis. Gudrus ir valingas mužikas jas taip patraukia, kad jos jau negali gyventi be Rasputino ir pakviečia jį vykti su jomis į Petrapilį. Surandamas tokios kelionės konkretus tikslas – jaunojo sosto įpėdinio Aleksejaus gydymas, kuris serga hemofilija. Rasputinas patvirtina, kad jis šią ligą žino ir sugeba ją pašalinti.

Taip prasideda Rasputino odisėja caro rūmuose su daugybe nuotykių ir istorijų. Paskui jį kasdien sekioja daugybė moterų: dvarininkų, kariškių, aukštų valdininkų žmonos bei dukterys, kurios pačios ieško Rasputino draugystės. Jo rūmuose beveik kasnakt vyksta orgijos, kuriose dalyvauja būrelis moterų ir Rasputinas.

Sukdamasis tokiame gyvenimo rate jis tęsia linksmą ir palaidą gyvenimą, nepaisydamas perspėjimų ir grasinimų. Tuo tarpu Petrogrado elitas sudaro sąmokslą ir 1916 m. gruodžio 17 d. Rasputinas buvo nužudytas.

Bet ir po mirties Rasputino įtaka neišnyko. Pradėjo pildytis jo žodžiai pasakyti carams: „Jei mane nužudys tai žūsite ir jūs ir visa Rusijos imperija.“

Taip ir įvyko!

Romanas – tai tragiška istorija gabaus ir psichiškai galingo žmogaus, nenorėjusio sutramdyti savo aistras, atnešusias žūtį jam, carams ir Rusijai.

GENRE
History
RELEASED
2018
6 January
LANGUAGE
LT
Lithuanian
LENGTH
197
Pages
PUBLISHER
Lexcor
SIZE
15.1
MB