Book 1 - Tám Quyển Sách Quý

Tám quyển sách Quý - Quyển 1 - Tu Tâm

Publisher Description

Đây là quyển đầu tiên trong bộ tám quyển sách quý do ngài Thích Thiện Hoa biên soạn. Quyển Tu Tâm này là một cẩm nang cho tất cả những ai muốn nhận diện được chân tâm - vọng tâm; từ đó có thể tu tâm mình được vững vàng, tốt đẹp hơn. Đây quả là một pháp bảo quý giá của Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo nói chung.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2020
10 June
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
55
Pages
PUBLISHER
Quang Hieu Huynh
SIZE
447.5
KB

More Books by Henry Le

2020
2020
2020
2020
2020

Other Books in This Series

2020
2020
2020
2020
2020
2020