• 125,00 kr

Publisher Description

Det går att tänka sig lycklig genom att låta bli att tänka sig olycklig. Det visar sig nämligen att tankens kraft är större än vi tror. Det är vetenskapligt bevisat att optimisten i genomsnitt lever hela sju och ett halvt år längre än pessimisten. Vår förmåga att känna glädje och tillförsikt beror i slutänden på hur vi tänker om våra liv.Både när lyckan ler och solen går i moln. Våra negativa tankar om oss själva är ofta orsaken till våra depressioner. Detta är den bärande tanken inom den så kallade positiva psykologin som på senare år fått allt större genomslag. Eftersom vår hjärna är plastisk, det vill säga förändringsbenägen ner till minsta hjärncell, påverkas den rent fysiskt av om vi tänker i dur eller moll. Lyckas vi bryta gamla invanda negativa tankebanor kommer hjärnan sedan "vilja" välja det positiva tankespåret.
Läkaren Nisse Simonson är en av Sveriges mest uppskattade föredragshållare.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2010
September 7
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
197
Pages
PUBLISHER
Brombergs
SIZE
470.5
KB

More Books by Nisse Simonson