• USD 0.99

Descripción de editorial

Några av de mest imponerande svenska fornminnena är våra gånggrifter. De består ofta av stenar som är så gigantiska att de skulle vara mycket svåra att flytta med våra moderna metoder. 


I den här texten får du veta mer om de nordiska gånggrifterna och hur traditionerna att bygga den här typen av gravar spred sig från antikens mäktiga riken i Medelhavet. Du får framför allt läsa om likheten mellan de nordiska gravarna och de nyupptäckta mykenska kupolgravarna. 


Skribenten menar också att det finns ett klart samband mellan formen av olika  husbyggen och gravarna.   


Den här texten skrevs av den svenske arkeologen Oscar Montelius (1843–1921). Han var internationellt berömd och publicerade mer än 400 vetenskapliga artiklar och böcker. Hans mest berömda verk är ”Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar” (1877) och ”Minnen från vår forntid” (1917). Den här texten publicerades år 1909. 

GÉNERO
No ficción
PUBLICADO
2016
abril 5
IDIOMA
SV
Sueco
EXTENSIÓN
15
Páginas
EDITORIAL
Virvelvind Förlag
VENDEDOR
MIKAEL JAGERBRAND
TAMAÑO
2
MB

Más libros de Oscar Montelius