Kriton

    • USD 3.99
    • USD 3.99

Descripción editorial

Platoński dialog „Kriton” przedstawia rozmowę pomiędzy Sokratesem a jego przyjacielem Kritonem. Filozof oczekuje w więzieniu na wykonanie wyroku kary śmierci, a odwiedzający go przyjaciel namawia go na ucieczkę. Rozmowa taka prawdopodobnie nigdy nie miała miejsca, jednak posłużyła Platonowi do przedstawienia argumentów Sokratesa przeciwko ucieczce i za poddaniem się wyrokowi. Sokrates powołuje się tutaj na swoistą umowę społeczną: mimo że nie zgadza się on z wydanym na niego wyrokiem, gotów jest go przyjąć z uwagi na szacunek do prawa, którego należy przestrzegać. W dialogu zestawiono również kwestie moralności jednostki z jej obowiązkami wobec ogółu oraz zaprezentowano przesłanki pacyfizmu moralnego reprezentowanego przez Sokratesa: sprzeciwiać się złu można tylko na drodze przekonywania, a nie odpłacaniem złem za zło. „Kriton” stanowi kontynuację dzieła „Obrona Sokratesa” opisującego proces Sokratesa zakończony skazaniem filozofa na śmierć.

GÉNERO
No ficción
PUBLICADO
2022
17 de mayo
IDIOMA
PL
Polaco
EXTENSIÓN
31
Páginas
EDITORIAL
KtoCzyta.pl
VENTAS
Marek Dobrowolski
TAMAÑO
2.6
MB

Más libros de Platon

1980
2016
2022
2022
2022
2022