Publisher Description

«Հայկական Երաժշտութեան Ներածութիւն» բազմաբնոյթ եւ ներգործօն ելեկտրոնային երկհատորեակը ընթերցողներուն կը ներկայացնէ հայկական երաժշտութեան հարուստ ժառանգը։ Նկարներով, տեսանիւթերով եւ երաժշտական նմոյշներով յագեցած գիրքը իսկապէս գրաւիչ է՝ ընթերցումը հաճելի։ Գիրքի իւրաքանչիւր մասի վերջաւորութեան կայ հարցաշար մը. հարցաշարը կիրառելու պարագային ընթերցողները հնարաւորութիւն կ՚ունենան ստուգելու իրենց գիտելիքները՝ նախքան յաջորդ մասի անցնիլը։ «Հայկական Երաժշտութեան Ներածութիւն»ը՝ իր գրաւիչ ոճին, լեզուին, բովանդակութեան, հետազօտական եւ տեղեկատուական համապարփակ մօտեցման շնորհիւ, բացառիկ աղբիւր կը հանդիսանայ արուեստի պատմութեան բնագաւառի ուսանողներուն եւ մշակութասէր լայն հասարակութեան։ 

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2019
24 September
LANGUAGE
HY
Armenian
LENGTH
115
Pages
PUBLISHER
Armenian Virtual College - AGBU
SIZE
502.3
MB

More Books by AVC -Armenian Virtual College