คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาตุรกี I คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาตุรกี I

คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาตุรกี I

Thai From Kjv 2003 - Türkçe 2001

  • 5,99 €
  • 5,99 €

Publisher Description

นี่คือ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ได้รวบรวมไว้ พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย และ Türkçe İncil (2001) แบบคู่ขนาน ของการแปล และมี 173,771 แหล่งอ้างอิง รวมถึง แสดงผล 2 รูปแบบของคัมภีร์ไบเบิล. ได้รวบรวม พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย และ Türkçe İncil 2001 ในรูปแบบ ที่อ่านและใช้ง่ายได้ง่าย , หรือ Navi-format (เนวิ-ฟอร์แมท) โดยย่อ. ท่านจะเห็นว่าบทกลอนได้พิมพ์เป็นคู่ เป็นคู่โดย thai-tur ตามลำดับ. ประกอบด้วยโดยรวม, แยกส่วนและไม่ได้จับเป็นคู่ สำเนาของพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย และ Türkçe İncil 2001, ระบบติดตั้ง text-to-speech (เทกซ์-ทู-สพีช) (tts ทีทีเอส) เพื่อที่เครื่องมือของท่านจะสามารถอ่านออกเสียงคัมภีร์ไบเบิลได้

วิธีการทำงาน โดยรวมของ ระบบค้นหาของคัมภีร์ไบเบิล:

 พระคัมภีร์ไบเบิลมีดัชนีสำหรับหนังสือแต่ละเล่ม

  รูปแบบของ TTS (ทีทีเอส) ได้จัดรายการหนังสือและบทตามดัชนีของหนังสือ

 พระคัมภัร์ไบเบิลได้อ้างอิงกันและกันในดัชนีของหนังสือ

  หนังสือแต่ละเล่มมีแหล่งอ้างอิงไปยังพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

 หนังสือแต่ละเล่มมีแหล่งอ้างอิงไปยังหนังสือก่อนหน้าหรือเล่มถัดไป

 หนังสือแต่ละเล่มมีดัชนีตามบทของตัวมันเอง

 แต่ละบทมีแหล่งอ้างอิงไปยังหนังสือที่เกี่ยวข้อง

 แต่ละบทมีแหล่งอ้างอิงไปยังบทก่อนหน้าหรือบทถัดไป

 แต่ละบทมีดัชนีบทกลอนของตัวมันเอง

 แต่ละบทมีแหล่งอ้างอิง TTS (ทีทีเอส) ของบทเดียวกันใน Navi-format(เนวิ-ฟอร์แมท)

 แต่ละบทกลอนมีเลขและแหล่งอ้างอิงไปยังบทที่เกี่ยวข้อง

 บทกลอนเริ่มบนบรรทัดใหม่เพื่อการอ่านที่เข้าใจได้ง่าย

 ในรูปแบบของ TTS (ทีทีเอส) เลขของบทกลอนจะไม่ถูกแสดง

 แหล่งอ้างอิงใดใดในดีชนีจะนำท่านไปยังแหล่งที่มานั้นๆ

 ตารางสารบัญ อ้างอิงถึงหนังสือทุกเล่ม ในทุกรูปแบบ.

เราเชื่อว่าเราได้สร้างระบบนำทางที่ดีเยี่ยมที่พบได้กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ ท่านสามารถค้นหน้าบทกลอนได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส และยังได้รวบรวม พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย และ Türkçe İncil 2001 และระบบนำทางที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือเล่มนี้

คำนึงว่า Text-To-Speech (เทคซท์-ทู-สพีช) (TTS ทีทีเอส) ปรับเปลี่ยนไปตามเครื่องมือแต่ละชนิด เครื่องมือบางประเภทไม่สามารถรองรับได้ เครื่องมืออื่นรองรับเพียงหนึ่งภาษา และบ้างรองรับหลายภาษา ภาษาที่ใช้ได้กับ TTS (ทีทีเอส) สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้คือ ภาษาไทย.

 • GENRE
  Religion & Spirituality
  RELEASED
  2017
  5 September
  LANGUAGE
  TH
  Thai
  LENGTH
  6,009
  Pages
  PUBLISHER
  TruthBeTold Ministry
  SIZE
  9.9
  MB

  More Books by TruthBeTold Ministry

  Русско-Еврейская библия Русско-Еврейская библия
  2020
  Russian King James Strongs Study Bible Russian King James Strongs Study Bible
  2016
  Study Bible Unabridged No2 Study Bible Unabridged No2
  2017
  English Bible - The Gospels V - Matthew, Mark, Luke and John English Bible - The Gospels V - Matthew, Mark, Luke and John
  2018
  English Norwegian German Bible - The Gospels II - Matthew, Mark, Luke & John English Norwegian German Bible - The Gospels II - Matthew, Mark, Luke & John
  2018
  Türkçe Tagalog İncil Türkçe Tagalog İncil
  2017