• 4,99 €

Publisher Description

Sisukord:


I Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond  

1. Loodusteaduslik uurimus

2. Veekogu kui  uurimisobjekt

3. Eesti jõed

4. Vee voolamine

5. Eesti järved

6. Taimede ja loomade kohastumine eluks vees

7. Järvevee omadused, järv elukeskkonnana 

8. Elurikkas järves on toitaineid parasjagu

9. Järve elustik

10. Jõgi elukeskkonnana

11. Jõe elustik

12. Jõgi ja järv elukooslustena, toiduahelad

13. Kalakasvatus

14. Jõgede ja järvede tähtsus, kasutamine, kaitse

Kokkuvõte, kordamine


II Vesi kui aine

15. Vee ja aine olekud

16. Vee olekute muutumine

17. Ainete ja kehade soojuspaisumine

18. Vee soojuspaisumise iseärasus

19. Vee liikumine soojenemisel ja jahutamisel

20. Märgamine ja mittemärgamine

21. Pindpinevus

22. Kapillaarsus

Kokkuvõte. Kordamine

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2014
May 26
LANGUAGE
ET
Estonian
LENGTH
122
Pages
PUBLISHER
Koolibri
SIZE
78.8
MB

More Books by Aivo Saar, Hendrik Relve & Sirje Kaljula