• 4,99 €

Publisher Description

SISUKORD 


III peatükk 

Vee kasutamine ja kaitse 5 

22. Vesi meie planeedil 6 

23. Segudest lahusteni 10 

24. Lahused 14 

25. Vee tarbimine ja puhastamine 16 

26. Joogivee saamine 20 

27. Vee ringkäik looduses 22 

Kokkuvõte 24 


IV peatükk 

Asula 25 

28. Asulate ajalooline areng. Maa-asulad 26 

29. Linnalised asulad 28 

30. Eesti linnad ja maakonnad 30 

31. Keskkonnatingimused asulas 34 

32. Taimed 38 

33. Loomad 42 

Kokkuvõte 45  


V peatükk

Eesti pinnamood 47

34. Pinnavormid ja pinnamood 48

35. Pinnamoe kujutamine ja lugemine kaardil 52

36. Absoluutne ja suhteline kõrgus 54

37. Suurpinnavormid 56

38. Eesti pinnamoe kujunemine 60

39. Pinnamoe mõju inimtegevusele ja inimese kujundatud pinnavormid 64

Kokkuvõte 67


VI peatükk

SOO 69

40. Eesti soode areng, keskkonnatingimused soos 70

41. Taimed 74

42. Putukad, kahepaiksed, roomajad 78

43. Linnud ja imetajad 82

44. Soode kasutamine ja kaitse 86

Kokkuvõte 89


Soo kui uurimisobjekt 90

Sõnastik 91

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2014
May 26
LANGUAGE
ET
Estonian
LENGTH
138
Pages
PUBLISHER
Koolibri
SIZE
114.5
MB