• 6,99 €

Publisher Description

I peatükk. Mõõtmine

1. Mõõtmiseks on vaja mõõtühikut; 2. Mõõtmiseks on vaja mõõtriista; 3. Pikkus ja selle mõõtmine; 4. Pindala ja selle mõõtmine; 5. Ruumala ja selle mõõtmine; 6. Mass ja selle mõõtmine; 7. Aine tihedus. 

II peatükk. Ained 

8. Keha, ained, nähtus ja mudel, 9. Aatomid; 10. Molekulid, 11. Puhas aine ja ainete segu; 12. Lahus; 13. Küllastunud lahus; 14. Ainete lahustuvuse sõltuvus temperatuurist; 15. Udu; 16. Kuidas vett puhastada

III peatükk. Liikumine ja jõud 

17. Aeg ja selle mõõtmine; 18. Mehaaniline liikumine; 19. Kehade liikumise kiirus; 20. Liikumise uurimine; 21. Jõud; 22. Kehade paigalseis ja jõud, liikumine ja jõud; 23. Gravitatsioon; 24. Elektrijõud

IV peatükk. Aine erinevates olekutes 

25. Aine olekud; 26. Aineosakeste liikumine ja vastastikune mõju; 27. Aine paisub soojenemisel; 28. Termomeeter

V peatükk. Töö ja energia

29. Mehaaniline töö; 30. Energia; 31. Energia muundumine 

VI peatükk. Soojusnähtused

32. Siseenergia ja soojushulk; 33. Põlemine; 34. Soojuslik tasakaa; 35. Soojusjuhtivus; 36. Soojuse kandumine liikuva ainega; 37. Kehad kiirgavad ja neelavad soojust; 38. Päikesekollektor; 39. Päikesekiirgus ja Maa; 40. Õhutemperatuuri ööpäevane muutumine

VII peatükk. Aine olekute muutumine

41. Sulamine ja tahkumine; 42. Aurumine ja kondenseerumine; 43. Sublimeerumine ja härmastumine

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2013
February 11
LANGUAGE
ET
Estonian
LENGTH
203
Pages
PUBLISHER
Koolibri
SIZE
105.4
MB

More Books by Enn Pärtel