• 7,99 €

Publisher Description

Õpik vastab riiklikule õppekavale ning sisaldab naturaalarvude õpetust 10 000 piires: liitmise ja lahutamise ning korrutamise ja jagamise süvakäsitlust 100 piires, kirjalikku liitmist ja lahutamist 10 000 piires. Tutvutakse lihtsamate murdudega. Käsitletakse pikkusmõõtude süsteemi millimeetrist kilomeetrini, massiühikuid grammist tonnini, aja arvutamist kella ja kalendri abil. Õpitakse tundma uusi geomeetrilisi kujundeid.

Tekstülesannete koostamisel on lähtutud igapäevaprobleemidest, pakkudes õpilastele võimalusi lahendada ka lihtsamaid majandusküsimusi.

Õpiku juurde kuuluvad töövihikud ning õpetajaraamat.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2015
February 2
LANGUAGE
ET
Estonian
LENGTH
314
Pages
PUBLISHER
Koolibri
SIZE
182.1
MB

More Books by Kaie Kubri, Anu Palu & Marika Vares