• 5,99 €

Publisher Description

Uue õpiku sisukord:


Sissejuhatav kordamine

1. Hulkliikmed

1.1. Mis on hulkliige?

1.2. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine

1.3. Hulkliikme korrutamine üksliikmega

1.4. Hulkliikme jagamine üksliikmega

1.5. Teguri toomine sulgudest välja

1.6. Kaksliikmete korrutamine

1.7. Kahe üksliikme summa ja vahe korrutis

1.8. Kaksliikme ruut

1.9. Valemite kasutamine hulkliikme tegurdamisel

1.10. Hulkliikmete korrutamine

Enesekontrolliks

2. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem

2.1. Kahe tundmatuga lineaarvõrrand ja selle lahend

2.2. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi graafiline esitus

2.3. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem

2.4. Liitmisvõte

2.5. Asendusvõte

2.6. Tekstülesannete lahendamine kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi abil

Enesekontrolliks

3. Matemaatilised laused

3.1. Defineerimine

3.2. Teoreem

3.3. Teoreemi eeldus ja väide

3.4. Õpime tõestama

3.5. Vastuväiteline tõestusviis

Enesekontrolliks

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2014
July 2
LANGUAGE
ET
Estonian
LENGTH
128
Pages
PUBLISHER
Koolibri
SIZE
27.2
MB

More Books by Aksel Telgmaa & August Undusk