• 3,99 €

Publisher Description

Tööraamat vastab riiklikule õppekavale ja sisaldab järgmisi teemasid: geomeetrilised kujundid, esemete järjestamine ja rühmitamine, hulkade võrdlemine, arvude 1–10 ehitus ning liitmine ja lahutamine 10 piires. Autorite taotluseks on äratada õpilastes huvi matemaatika vastu. Lisaks matemaatikaalaste oskuste andmisele pakub tööraamat võimalusi loovuse arendamiseks, võimaldades õpilastel ise uurida ja avastada. Ülesannete koostamisel on arvestatud laste individuaalsete iseärasustega. Tööraamatu juurde kuulub ka töövihik.

Õpetaja otsustada jääb, kas lapsed lahendavad ülesanded otse tööraamatusse või töövihikusse (lisalehele).

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2013
May 21
LANGUAGE
ET
Estonian
LENGTH
124
Pages
PUBLISHER
Koolibri
SIZE
139
MB

More Books by Kaie Kubri, Anu Palu & Marika Vares