• 5,99 €

Publisher Description

Aabits on mõeldud 5–7-aastastele lastele, kes alustavad lugema õppimist.

Aabitsas on lähtutud traditsioonilisest õpetusmeetodist, mis eeldab häälik-täht vastavuse omandamist, tähtede nimetuste õppimist, häälikute silpideks ja silpide sõnadeks ühendamise ning sõnadest lausete koostamise oskuse omandamist.

Paarisleheküljed moodustavad terviku, kus üks lehekülg sisaldab lihtsamaid lugemisharjutusi ja teisel leheküljel on esitatud lugemispala illustreeriv pildimaterjal.

Aabits toetub kesksetele väärtustele: kodumaa ja emakeele austamine, perekonna kokkukuuluvus, koduümbruse loodus ja loomad, kultuuri- saavutused. Põhiprintsiibiks on lapsekesksus ja -pärasus, õppimine lapsele jõukohaste ülesannete kaupa ja koduloolisus. Aabits jälgib aastaaegade vaheldumist ning eesti inimeste tegemisi.

Lugemisoskuse omandamist, kõnearendust ja sõnavara laiendamist toetab teemakohane pildivalik.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2012
August 16
LANGUAGE
ET
Estonian
LENGTH
92
Pages
PUBLISHER
Koolibri
SIZE
18.1
MB

Customer Reviews

Ulrika :) ,

külili leheküljed?

väga praktiline aabits, hea kasutada igal pool ilma, et peaks raamatut kohvikusse või parki kaasa tassima.
millegipärast on aga avanevas failis kõik leheküljed külili mitte püsti.
niisiis - 90-kraadiselt pööratud. tahaks väga lugeda aabitsat ikka püstiselt.
kas Koolbri saab midagi teha ja faili uuendada või olen mina vaatamises vea teinud?