• 1,99 €

Descripción de la editorial

توجدالعديدمنأنواعالأكلاتالتيتحتاجالىوقتوجهدكبيرفيتحضيرهاوالكعسصحيحففيبعضالاكلاتالتيتكونلذيذةوشهيةولاتحتاجالىجهدفيصنعها.ومنهذهالأكلاتالسهلةالمعكروناتبأنواعهاوغيرهاهذاالكتابيحتويعلىالكثيرمنطرقتحضيرأكلاتسهلةوفينفسالوقتذاتطعمرائعجدا

GÉNERO
Cocina, gastronomía y vinos
PUBLICADO
2018
24 octubre
IDIOMA
AR
Árabe
EXTENSIÓN
71
Páginas
EDITORIAL
Iktab
TAMAÑO
446.2
Kb

Más libros de محمد الشريف