Fraszka do Anusie Fraszka do Anusie

Fraszka do Anusie

    • 1,49 €
    • 1,49 €

Descripción editorial

Jeśli oczu hamować swoich nie umiały  Leśnych krynic boginie, aby nie płakały,  Gdy baczyły przy studni Narcyza pięknego,  A on umarł prze miłość oblicza swojego;  Jeśli nieśmiertelnym stanom żałość rozkazuje,  Gdy niebaczna fortuna co niesłusznie psuje:   Jakoż ja mam hamować, by na lice moje  Z oczu smutnych żałośne nie płynęły zdroje?  Jako serce powściągać, aby nie wzdychało  I od ciężkiej żałości omdlewać nie miało?    [...] 


Mikołaj Sęp Szarzyński Ur. ok. 1550 r. pod Lwowem Zm. ok. 1581 r. w Wolicy Najważniejsze dzieła: O nietrwałej miłości świata tego, O Bożej Opatrzności na świecie, O Strusie, który zabit na Rastawicy Mikołaj Sęp (Szarzyński to przydomek od gniazda rodowego) żył i tworzył na przełomie baroku i renesansu. Pisał po polsku i po łacinie. Studiował od 1565 r. w Wittemberdze, a następnie w Lipsku. Zachowane utwory Sępa zostały zebrane i wydane pośmiertnie w 1601 r. jako Rytmy abo Wiersze polskie. Składają się na ten zbiór sonety, pieśni, parafrazy psalmów Dawidowych, epitafia i fraszki. Za pierwszy utwór uważa się powstałe ok. 1567 r. epitafium pamięci ojca przyjaciela. Twórczość poety uzupełniają odnalezione w XIX w. erotyki z tzw. rękopisu Zamoyskich. Sęp Szarzyński przyjął w liryce postawę artifex doctus - uczonego artysty. Był poetą metafizycznym, renesansowemu optymistycznemu humanizmowi przeciwstawiał obraz człowieka osamotnionego w kosmosie, narażonego na stałą niepewność poznawczą i eschatologiczną, rozdartego wewnętrznie, miotanego przez zmienny los i niezwykle słabego - stale narażonego na grzech i zbłądzenie. Jedynie Bogu przypisana jest we wszechświecie niezmienność (to wyraz arystotelizmu filozofii Sępa), dlatego tylko w nim człowiek może znaleźć ostoję i gwarancję swych dążeń. Szarzyński propagował postawę heroiczną zarówno w sferze duchowej, jak politycznej (był propagatorem koncepcji Polski jako przedmurza chrześcijaństwa). autor: Sabina Narloch 


Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

GÉNERO
Ficción y literatura
PUBLICADO
2016
13 de septiembre
IDIOMA
PL
Polaco
EXTENSIÓN
2
Páginas
EDITORIAL
Wolne Lektury
TAMAÑO
310,8
KB

Más libros de Mikołaj Sęp Szarzyński

Rytmy abo wiersze polskie Rytmy abo wiersze polskie
2018
Erotyki Erotyki
2018
Fraszka do Zosie (Słuchaj, gdy nie chcesz baczyć, co się ze mną dzieje...) Fraszka do Zosie (Słuchaj, gdy nie chcesz baczyć, co się ze mną dzieje...)
2016
Frasunk do Kasie Frasunk do Kasie
2016
Fraszka do Kasie Fraszka do Kasie
2016
Fraszka do Zosie (Bądź mi oczkami pozwalasz łaskawemi...) Fraszka do Zosie (Bądź mi oczkami pozwalasz łaskawemi...)
2016