Gabinet de Col·leccionista

Publisher Description

Certament, aquest afany per seleccionar, reunir i conservar objectes sempre ha format part de l’univers individual del ser humà. Totes les definicions enciclopèdiques de col·lecció coincideixen en conferir a aquest concepte tota una sèrie d’elements comuns que va més enllà de la simple acumulació indiscriminada. Darrere de la col·lecció hi ha l’individu que recull, selecciona, ordena, classifica i singularitza un objecte.

GENRE
Arts & Entertainment
RELEASED
2018
12 March
LANGUAGE
CA
Catalan
LENGTH
593
Pages
PUBLISHER
OhDigital
SIZE
90.2
MB

More Books by Ajuntament de Terrassa