Descripción de la editorial

Introducción a la República Popular de China. Este libro incluye en provincias de China.


Anhui, Gansu, Chongqing, Guangdong, Guangxi, Hainan, Guizhou, Shanxi, Qinghai, Ningxia, Hebei, Liaoning, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Sichuan, Tianjin, Mongolia Interior, Sinkiang, Jiangsu, Yunnan, Zhejiang, Jiangxi y Jilin.

GÉNERO
Viajes y aventura
PUBLICADO
2013
27 diciembre
IDIOMA
ES
Español
EXTENSIÓN
69
Páginas
EDITORIAL
EuroAsia Communications Pte Ltd
TAMAÑO
9.1
Mb

Más libros de Wolfgang Sladkowski & Wanirat Chanapote