• 6,49 €

Descripción editorial

Donar un lloc a l’altre/a és un tema clau en la pràctica professional de les educadores i educadors socials. Pensar l’arquitectura i disposició de l’espai, possibilitar processos per a la seva apropiació i simbolització, veure com l’oferim, de quina manera l’expliquem, com hi circulem, … són qüestions que poden transformar els espais en llocs, i al mateix temps, mostrar a l’altre/a el lloc que li atorguem.

Aquest llibre, planteja la necessitat de fer un treball amb l’espai com a part del projecte educatiu en els centres residencials de protecció a la infància i adolescència. El text obre interrogants i problematitza entorn de la pràctica educativa en aquests espais de vida. Creiem rellevants les implicacions de l’espai tant pel que fa a l’experiència vital i benestar d’aquests infants i adolescents com per a la nostra pràctica professional.

A fi de fonamentar aquestes qüestions ens vam plantejar obrir converses amb professionals de diferents disciplines, no només educadores i educadors socials, en un exercici de construcció interdisciplinària d’un saber que ens permetés sostenir la complexitat d’una pràctica plena de paradoxes.

Finalment, el llibre planteja una pràctica educativa amb els espais partint d’elements clau com la participació i l’apropiació.

Gemma Sambola Mañé és graduada en Educació Social per la Universitat Oberta de Catalunya i professora col·laboradora a la Universitat Oberta de Catalunya. Participa a la TreS, Taula per a la reflexió en educació social i és coautora del llibre Territorios Habitables.

GÉNERO
Referencia
PUBLICADO
2020
16 de noviembre
IDIOMA
CA
Catalán
EXTENSIÓN
120
Páginas
EDITORIAL
Nau Llibres
TAMAÑO
874,4
KB