Descripción de la editorial

«Lyttetrening etter CI» kommer som en «oppfølger» til dataprogrammet

«CI hva du hører», som igjen bygger på Geoff Plants, «Auditrain», som vi tilpasset til Norsk i 2005. Både «Auditrain» og lyttetreningsprogrammet

«CI hva du hører» er grats tilgjengelig via Statped.

«Lyttetrening etter CI» er ment som en veileder til pedagoger som skal drive lyttetrening med brukere som har fått et cochleaimplantat (CI). Veilederen vil være mest til nytte for dem som har jobbet lite med hørsel og lyttetrening fra før.

For å gjøre veilederen så praktisk som mulig, har vi valgt å illustrere oppgaver med videoeksempel med kommentarer til den enkelte øvelse.

Ved å bruke innholdsfortegnelsen til venstre, vil en lett kunne finne fram til det temaet en ønsker mer informasjon om.

Vi har prøvd å samle all den informasjon som vi selv har opplevd å ha nytte av i arbeidet med brukere av CI. I tillegg har vi tilført våre egne erfaringer.

Vi står derfor selv ansvarlige for de feil og mangler en måtte finne.

Vi takker alle ved Møller-Trøndelag kompetansesenter som har bidratt underveis i produksjonen.

Møller-Trøndelag kompetansesenter, januar 2012

Marion Inderberg Eriksen og Kari Endal Neeb

GÉNERO
Técnicos y profesionales
PUBLICADO
2012
25 abril
IDIOMA
NB
Noruego bokmål
EXTENSIÓN
130
Páginas
EDITORIAL
Statped
TAMAÑO
987.1
Mb