Descripción de la editorial

La present memòria vol posar, un cop més, de manifest el compromís de la cooperativa DELTA Col·lectiu de Professionals del Desenvolupament Infantil Sccl amb una gestió i pràctica professional socialment  responsable. Queden indicades les principals iniciatives de l'exercici 2013 respecte al seu entorn i grups d'interés. Una declaració feta i analitzada des de la perspectiva social, econòmica i ambiental. Així mateix, es descriuen breument les línies d'activitat de l'empresa: gestió del CDIAP-Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç-, activitat docent -de tercer grau universitari- i els projectes de Recerca i Desenvolupament social en què la cooperativa participa. La qualificació de la memòria és de nivell B -segons la Guia d’elaboració de Memòries de Sostenibilitat G3- i nivell 1 d'economia social.

GÉNERO
Técnicos y profesionales
PUBLICADO
2014
14 mayo
IDIOMA
CA
Catalán
EXTENSIÓN
47
Páginas
EDITORIAL
MAD SYSTEMS
TAMAÑO
18.7
Mb

Más libros de DELTA Col.lectiu de Professionals del Desenvolupament Infantil sccl