Descripción de la editorial

La present memòria mostra una síntesi de les activitats desenvolupades per la cooperativa DELTA Col·lectiu de Professionals del Desenvolupament Infantil Sccl al llarg de l'exercici 2014; en relació a la prestació de la seva activitat empresarial principal: Gestió del CDIAP -Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (estadístiques, model assistencial, composició de l'equip). Per altra banda, es descriu breument l'activitat docent -de tercer grau universitari- així com els projectes de Recerca i Desenvolupament social en què la cooperativa participa.

GÉNERO
Técnicos y profesionales
PUBLICADO
2015
1 septiembre
IDIOMA
CA
Catalán
EXTENSIÓN
24
Páginas
EDITORIAL
MAD SYSTEMS
TAMAÑO
30.5
Mb

Más libros de DELTA Col.lectiu de Professionals del Desenvolupament Infantil sccl