• 17,99 €

Descripción de la editorial

Anglický titul Misbehaving znamená zhruba „nesprávné chování“, tj. takové, které neodpovídá ústřední ekonomické teorii, podle které se člověk chová a rozhoduje tak, aby po racionální úvaze maximalizoval svůj prospěch. Autor ukazuje, že se to zaprvé neděje, a taky proč se to ani dít nemůže, a jaké to má důsledky pro ekonomickou teorii i pro konkrétní fungování ekonomiky. Kniha je mapováním geneze nového přístupu k ekonomii, oboru behaviorální ekonomie, která zohledňuje lidskou iracionalitu, neinformovanost i lenost. Na příkladech i s teoretickým výkladem.

GÉNERO
Finanzas para empresas y particulares
PUBLICADO
2017
10 octubre
IDIOMA
CS
Checo
EXTENSIÓN
367
Páginas
EDITORIAL
Argo, Dokořán
TAMAÑO
2.2
Mb

Más libros de Richard Thaler