100 sitater fra Carl Jung 100 sitater fra Carl Jung

100 sitater fra Carl Jung

    • 3,99 €

    • 3,99 €

Publisher Description

Carl Jung var en av de første og mest leste forfattere i det tyvende århundre på psykologi av det menneskelige sinn. Han arbeidet med Sigmund Freud, som han delte en fascinasjon for det ubevisste, men irreconciliable forskjeller i sin praksis til slutt førte dem til en del måter. Jung betraktet det ubevisste og dens symbolinnhold som avgjørende for vår psykiske utvikling; blant de sentrale begrepene analytisk psykologi er individualisering, som er livslang psykologiske prosessen med differensiering av selvet. Jung anså det for å være den viktigste oppgaven incombing til hvert enkelt menneske i deres utvikling, og eksperimenterte med ulike praksiser å dykke alltid dypere inn i den. Disse 100 sitater har blitt nøye utvalgt for å introdusere deg til hans karakter og hans måte å tenke på, og for å inspirere deg til å gjøre dine egne oppdagelser om det ubevisste.

GENRE
Non-Fiction
NARRATOR
HW
Helle Waahlberg
LANGUAGE
NO
Norwegian
LENGTH
00:29
hr min
RELEASED
2020
1 January
PUBLISHER
Astorg Norway
SIZE
26.9
MB