Publisher Description

Bát Nhã Ba La Mật La Tâm Kinh trong Tạng ngữ, Hán ngữ, Anh ngữ và Việt ngữ để giúp cho đồng bào tín đồ vừa tụng niệm vừa dễ hiểu được ý nghĩa.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2020
27 May
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
40
Pages
PUBLISHER
Nguyệt Quang Bảo
SIZE
3.9
MB

More Books by Nguyệt Quang Bảo