Hela forskolan skapar

Gunilla Möller and Others

Publisher Description

Denna bok handlar om skapande i förskolan med hjälp av en iPad. Begreppet skapande nämns i förskolans läroplan (kap 1) som en viktig ingrediens i barnens utveckling och lärande. 

Boken utgår ifrån ämnena naturvetenskap och teknik, matematik och språk. Tanken är att boken ska ge inspiration till hur man kan använda olika funktioner i appar för att stimulera kreativiteten hos barnen i förskolan. Aktiviteterna i boken uppmuntrar dem till att vara producenter istället för konsumenter.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2022
25 April
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
68
Pages
PUBLISHER
Advania Skolpartner
SIZE
504.3
MB

More Books by Gunilla Möller, Johanna Widesson, Maria Högberg & Sofia Öhrner

Customers Also Bought

2017
2019
2022
2019
2019
2019