I love svenska

    • 22,99 €
    • 22,99 €

Publisher Description

Som förälder har man ofta många frågor när det gäller uppfostran, och som föräldrar till barn som växer upp med flera språk tillkommer språkfrågorna.

I love svenska. Hjälp flerspråkiga barn i utlandet med svenskan, vill ge föräldrar och andra vuxna runt flerspråkiga barn konkreta svar på just språkfrågorna.

I första delen av boken ges en introduktion till flerspråkighet och språkinlärning.
Familjens förutsättningar behandlas, hur språken används inom familjen och vad som krävs för att stödja det svenska språket hos barnen. Här bemöts också myter som finns om barn som växer upp med flera språk.

I andra delen får du praktiska råd om svenskan i vardagen, hur du ska bära dig åt för att göra svenskan till ett levande och attraktivt språk för barnen, även om ni lever utanför Sverige. Här ges också råd om hur du hjälper ditt barn vid olika svårigheter. Du får många tips på hjälpmedel som böcker, filmer, spel, etc.

GENRE
Reference
RELEASED
2022
10 March
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
118
Pages
PUBLISHER
Isaberg förlag
SIZE
1.2
MB