• 15,99 €

Publisher Description

Människan har alltid vandrat. Ibland har hon vandrat frivilligt, lockad att utforska det okända,  ibland ofrivilligt, driven på flykt av krig, svält eller klimatförändringar.

De stora vandringarna har ofta ägt rum vid vändpunkter i historien och betytt mycket för samhällsutvecklingen.

I denna korta introduktion gör den danska arkeologen Jeanette Varberg nedslag i elva av människans viktigaste vandringar - från Homo sapiens utvandring ur Afrika för 70 000 år sedan, via bronsålderns sjöfolk, medeltidens germaner och Nya världens conquistadorer till våra egna
dagars flyktingströmmar till Europa.

Att människan alltid har vandrat är en av de viktigaste historiska lärdomarna man över huvud taget kan dra - särskilt som människan i dag vandrar mer än någonsin.


"En tour de force på få sidor … De stora flyktingströmmarna vi ser i dag är inte något nytt." - Politiken

"Borde spridas till skolor och museer för att lära elever och ungdomar att se dagens händelser i ett
vidare historiskt perspektiv … Varbergs bok kan skapa historisk empati i dagens råa och hetsiga debattklimat."  - Historievärlden

Jeanette Varberg (f. 1978) är en dansk arkeolog, museiintendent och föredragshållare. Hon har skrivit både barnböcker och historieverk. För boken Fortidens slagmarker belönades hon med
Rosenkjærpriset och Blixenpriset 2014.

GENRE
History
RELEASED
2018
June 26
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
84
Pages
PUBLISHER
Natur & Kultur
SIZE
473.6
KB

More Books by Jeanette Varberg