Publisher Description

Den svenska integrationsdebatten har pågått länge, men det betyder inte att vi har
hittat en fungerande modell. Därför är det viktigt att studera andra länders erfarenheter
och låta oss inspireras därifrån.
I den här rapporten presenteras inte några färdiga lösningar. Istället beskrivs och jämförs
mottagningsprocessen för nyanlända i Kanada, USA, Storbritannien, Frankrike
och Sverige och hur den påverkar inträdet på arbetsmarknaden och integrationen i
det nya landet.
Integrationen sätts i dessa dagar på exceptionellt svåra prov genom den akuta situationen
med ett mycket stort antal människor på flykt från krig, våld och övergrepp,
människor i ett desperat behov av hjälp. Här ställs hela samhället inför betydande
utmaningar som kräver ett brett spektrum av insatser. Det gör det extra angeläget
att bygga upp en effektivare modell för en framgångsrik integration, detta av både
mänskliga och samhälleliga skäl.

GENRE
Non-Fiction
RELEASED
2015
November 5
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
58
Pages
PUBLISHER
Svenskt Näringsliv
SIZE
1.4
MB

More Books by Svenskt Näringsliv