• 27,99 €

Publisher Description

Den här boken är avsedd som inledning till ekonomiska studier på högskolenivå. Oberoende av vilket företags- eller samhällsekonomiskt område man vill specialisera sig på så är den mängd samhällsekonomisk kunskap som den här boken innehåller nödvändig för att kunna placera in ens specialkunnande i ett större sammanhang. Ju snabbare världen förändras desto viktigare är det att förstå de underliggande ekonomiska sammanhangen för att kunna förutse hur ens egen verksamhetsmiljö kommer att förändras. Syftet med Samhällsekonomisk analys är att ge grunderna till den förståelsen.

GENRE
Business & Personal Finance
RELEASED
2017
July 18
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
292
Pages
PUBLISHER
Books on Demand
SIZE
13.4
MB

Customer Reviews

Exarz ,

I appreciate this

I’m smart
I’m loyal
I’m grateful

More Books by Tom Berglund & Edvard Johansson