مسافرخانه بندر بارانداز مسافرخانه بندر بارانداز

مسافرخانه بندر باراندا‪ز‬

    • 6,99 €

    • 6,99 €

Description de l’éditeur

داستان از زبان شاعری نسبتا جوان روایت می‌شود که در مسافرخانه‌ای مشغول به‌کار می‌شود.صاحب مسافرخانه که پیرمردی مکار و مرموز است، پس از چندی از شاعر می‌خواهد که پیشمرگش باشد و غذاهایی را که آشپزها می‌پزنداول او بچشد. مرد شاعر رفته رفته با ساکنان این مسافرخان عجیب آشنا می‌شود.با آشپزها ، دختر زیبای صاحب مسافرخانه که به او دل بسته، پیرزن نظافت‌چی که می‌خواهد مادرش باشد و زن سیاهپوشی که در طبقه هفتم ساکن است و اجازه ندارد با کسی همصحبت شود.

GENRE
Essais et sciences humaines
NARRATION
رع
رضا عمرانی
LANGUE
FA
Persan
DURÉE
05:09
h min
SORTIE
2023
11 juin
ÉDITIONS
ماه آوا
TAILLE
239,1
Mo