• 6,99 €

Description de l’éditeur

Бестселер The New York Times

Перекладений 36 мовами та виданий у 40 країнах світу

П’ятнадцятирічна Ліна Вілкайте живе в щасливій освіченій сім’ї, у спокійному європейському містечку. Талановита дівчинка збирається стати художницею і передчуває радісні зміни в житті. Але доля вирішує інакше — і ось її рідну Литву, її затишний Каунас анексовано Радянським Союзом, а Ліна та її сім’я, як і багато литовців, опиняється в брудному ешелоні для депортованих, який рухається в східному напрямку. Героїня, яку зачаровують тривожні картини Едварда Мунка, опиняється в моторошному світі, призначенням якого є зруйнувати людське обличчя того, хто мав нещастя туди потрапити. Що чекає на дівчинку, її рідних і друзів між сірих тонів Сибіру і Заполяр? Авторка писала роман, беручи за основу дійсні спогади литовців, які пережили радянську депортацію.

У 2012 році роман «Поміж сірих сутінків» став фіналістом престижної премії Carnegie Medal. Авторитетні видання The Wall Street Journal та Publishers Weekly у 2011 році визнали твір «кращим для молоді». Книга стала фіналістом багатьох європейських премій, а також одним з головних претендентів на Sakura Medal в Японії. У США роман включено до шкільної програми у 21 штаті.( Bestseler The New York Times

Perekladenij 36 movami ta vidanij u 40 kraїnah svіtu

P’jatnadcjatirіchna Lіna Vіlkajte zhive v shhaslivіj osvіchenіj sіm’ї, u spokіjnomu єvropejs'komu mіstechku. Talanovita dіvchinka zbiraєt'sja stati hudozhniceju і peredchuvaє radіsnі zmіni v zhittі. Ale dolja virіshuє іnakshe — і os' її rіdnu Litvu, її zatishnij Kaunas aneksovano Radjans'kim Sojuzom, a Lіna ta її sіm’ja, jak і bagato litovcіv, opinjaєt'sja v brudnomu eshelonі dlja deportovanih, jakij ruhaєt'sja v shіdnomu naprjamku. Geroїnja, jaku zacharovujut' trivozhnі kartini Edvarda Munka, opinjaєt'sja v motoroshnomu svіtі, priznachennjam jakogo є zrujnuvati ljuds'ke oblichchja togo, hto mav neshhastja tudi potrapiti. Shho chekaє na dіvchinku, її rіdnih і druzіv mіzh sіrih tonіv Sibіru і Zapoljar? Avtorka pisala roman, beruchi za osnovu dіjsnі spogadi litovcіv, jakі perezhili radjans'ku deportacіju.

U 2012 rocі roman «Pomіzh sіrih sutіnkіv» stav fіnalіstom prestizhnoї premії Carnegie Medal. Avtoritetnі vidannja The Wall Street Journal ta Publishers Weekly u 2011 rocі viznali tvіr «krashhim dlja molodі». Kniga stala fіnalіstom bagat'oh єvropejs'kih premіj, a takozh odnim z golovnih pretendentіv na Sakura Medal v Japonії. U SShA roman vkljucheno do shkіl'noї programi u 21 shtatі.)

GENRE
Romans et littérature
SORTIE
2016
6 septembre
LANGUE
UK
Ukrainien
LONGUEUR
224
Pages
ÉDITEUR
Glagoslav Distribution
TAILLE
1.2
Mo