• 29,99 €

Description de l’éditeur

“إنمفهومالثقافةمنالمستجداتالمعرفيةالحديثةالتيتزخربالمعانيالكثيفةوالدلالاتالمركَّبةولايمكنفهممحتواهإلابالرجوعلعلمالانسانوخصوصاًالانثروبولوجياالثقافيةأوالاتنولوجياوهوالعلمالذييقارنبينالثقافات،ولايستطيعأيمجتمعأنيتقدمويزدهرحتىيعرفالمكوِّناتالثقافيةالتيتتحكَّمبهوتُنَمِّطتفكيرهوتحدِّداهتماماتهوتوجِّهنشاطه.”

GENRE
Religion et spiritualité
SORTIE
2020
10 mars
LANGUE
AR
Arabe
LONGUEUR
478
Pages
ÉDITEUR
مكتبة مدبولي
TAILLE
2.1
Mo