Description de l’éditeur

Në këtë vepër janë përmbledhur shumë këshilla dhe udhëzime të mbështetura në mësimet kuranore dhe në sunetin e të Dërguarit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), të cilat janë pranuar shumë mirë tek lexuesit.

GENRE
Religion et spiritualité
SORTIE
2013
19 octobre
LANGUE
SQ
Albanais
LONGUEUR
36
Pages
ÉDITEUR
DawaTools
TAILLE
50.5
Ko