• 13,99 €

Description de l’éditeur

De Aeneis bestaat uit twaalf boeken. Dit zesde boek kan perfect zelfstandig, los van de overige boeken, gelezen worden. Het is het populairste en meest gelezen boek over de reizen van de Trojaanse held Aeneas.
Ooit was er de verborgen wereld van het dodenrijk. Aeneas, de zoon van de godin Aphrodite, was één van de weinige stervelingen die dat rijk bezocht en met behoud van zijn geheugen ervan terugkeerde. Dit boek over dat bezoek heeft een grote invloed gehad op de Europese cultuur en religie.

Deze nieuwe vertaling is uniek omdat er vanuit een modern wereldbeeld naar de Latijnse tekst werd gekeken. Er werd vertaald vanuit het besef dat het niet om een metaforische reis met alleen een spirituele en moralistische betekenis gaat, maar om een reis die echt gebeurd is en om een locatie - het dodenrijk - die echt bezocht is.
De tekst werd vertaald vanuit de wetenschap dat het hoogste punt in de wereld van Aeneas niet de top van de Mount Everest was, maar een ruimtehabitat op de top van een ruimtelift: Asgard op de top van de wereldboom Yggdradill / de Olympus op de top van de wereldberg Olympus.
Zelfs Vergilius zou deze vertaling revolutionair hebben genoemd, want noch hij noch zijn latere vertalers realiseerden zich de echte betekenis van wat hij beschreef.

De vertaling van de eigenlijke Latijnse tekst van 901 regels is doorspekt met - de genummerde regels onderbrekende - korte taalkundige analyses naar de Arische (= Indo-Europese) wortels van bepaalde namen, met interpretaties van de tekst, en met verwijzingen naar de wereld mythologie.

Deze vertaling en interpretatie werpt een nieuw licht op de beschaving van de heidense goden en op de hoogwaardige technologie waarover zij beschikten; een technologie en wetenschap die vaak nog buiten ons bereik is.

En natuurlijk beschrijft het de fantastische reis en het avontuur van de held Aeneas.

Voorafgaand aan de vertaling is er een Inleiding en daarna een Verantwoording. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstukje Opmerkingen.
Tevens is er een hoofdstuk aan toegevoegd over de Onderwereld van de Macuxi indianen, die treffende overeenkomsten heeft met de Orcus, met daarin de tekst van Gabriel Silva (met diens toestemming) en de interpretatie ervan door Dirk Bontes.

GENRE
SF et fantasy
SORTIE
2013
11 décembre
LANGUE
NL
Néerlandais
LONGUEUR
200
Pages
ÉDITEUR
Dirk Bontes
TAILLE
1.4
Mo

Plus de livres par Dirk Bontes