Allt NU Allt NU

Allt NU

En bok om närvaro i livet

Description de l’éditeur

Allt nu är en bok om att leva närvarande, mitt i sitt eget liv.

Men den handlar även om det arbete som kan krävas av oss innan vi kan stå stadigt i nuet.

Det är ofta så att vi måste avveckla delar av vårt tidigare liv innan vi kan börja arbeta med en genuin utveckling. Det går inte att hoppa över delar av vårt tidigare liv, att tro att någon ny magisk teknik eller metod skall plötsligt radera all smärta ur vårt liv. Innan vi kan vila i "här och nu” måste vi ha lagt ”där och då” till ro.

Så en aktiv utveckling kan många gånger innebära att vi måste stanna upp i ett arbete med vår historia innan vi kan vända oss mot ett skapande liv i närvaro och kärlek. 


I mötet med andra människor blir vi synliga för oss själva. Men vad är det vi väljer att se?

Är det endast bekräftelser på gamla antaganden eller låter vi varje möte rymma något nytt, bli möten fyllda av kreativitet. Ett aktivt självutvecklingsarbete i mötet med andra kräver vilja och mod.

Det är ett arbete ingen kan göra åt dig, men däremot tillsammans med dig!

Allt NU är en bok som är tänkt att används i ECOGNIA:s självutvecklingskurser som ett informationsmaterial. Den hjälper kursdeltagaren att förstå tankegångarna bakom de olika verksamheter som sker i ECOGNIA:s regi.

Verksamhetens grund är tanken att ett aktivt kunskapssökande hjälper oss att förstå oss själva och människorna runt om kring oss. En kunskap som inte är kontaminerad med magiskt tänkande utan beskriver ett förhållningssätt till utveckling som vilar på ett kritiskt tänkande där allt får ifrågasättas.

Men boken går givetvis bra att läsa av den som är nyfiken på vad kreativitet, vetenskapsteori, kärlek, terapi, närvaro och poesi kan ha med nuet att göra?

GENRE
Santé et bien-être
SORTIE
2014
18 avril
LANGUE
SV
Suédois
LONGUEUR
182
Pages
ÉDITIONS
Reidar Gustavsson
TAILLE
14,5
Mo