Description de l’éditeur

$ The poet Gaius Valerius Catullus lived in the first century before Christ. He died young, at an age of about thirty years.
De dichter Gaius Valerius Catullus leefde in de eerste eeuw voor Christus. Hij stierf jong, op een leeftijd van ongeveer dertig jaar.

$ His controversial carmen (= songs) 2 & 3 on the surface appear to be about a girl and her little bird: a canary or sparrow. Many people - scientists as well as
Zijn controversiële carmen (= gezang) 2 & 3 lijken aan de oppervlakte om een meisje en haar kleine vogeltje - een kanarie of spreeuwtje - te gaan. Veel mensen - wetenschappers zowel als

$ teachers as well as students - upon reading carmen 2 & 3 suspect, however, that these songs have an erotic deeper layer.
leraren zowel als studenten - vermoeden echter, wanneer ze carmen 2 & 3 lezen, dat deze liederen een erotische, diepere laag hebben.

$ This book presents a translation of what Catullus alludes to.
Dit boek biedt een vertaling aan van hetgeen waarop Catullus zinspeelt.

$ The trilingual book is also intended to enable people to learn a couple of hundred words of Latin, Dutch or English.
Het drietalige boek is ook bedoeld om mensen in staat te stellen om enkele honderden woorden Latijn, Nederlands of Engels te leren.

GENRE
Romans et littérature
SORTIE
2018
2 décembre
LANGUE
EN
Anglais
LONGUEUR
11
Pages
ÉDITEUR
Dirk Bontes
TAILLE
111.7
Ko

Plus de livres par Dirk Bontes