• 26,99 €

Description de l’éditeur

Jorden er ikke verdens urokkelige centrum, men derimod en planet i kredslob om Solen. Denne kAetterske pastand fremsatte astronomen Nikolaus Kopernikus i 1543. Gennem de nAeste arhundreder forfulgte fremtrAedende videnskabsmAend som Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei og Isaac Newton indAedt tanken om 'en jord i bevAegelse' - trods massiv modstand fra ikke mindst den katolske kirke. Lars Becker-Larsens dokumentarfilm Den bevAegede Jord, der folger med bogen i form af en indlagt dvd, fortAeller historien om, hvordan ikke bare et nyt verdensbillede - en ny himmel - men ogsa den moderne naturvidenskab opstod ud af dette skelsAettende forlob.Filmen er anledningen til bogen, hvori 10 eksperter inden for videnskabshistorie, religion, filosofi, fysik, astronomi, litteratur og historie uddyber og perspektiverer filmens fortAelling. LAeseren sendes ud pa en rejse fra antikkens tanker om planeternes kugleskaller til den moderne fysiks teorier om kvanteskum - men turen gar ogsa over de politisk-religiose forhold i Tycho Brahes Danmark, forbi det nye verdensbilledes indvirkning pa engelsk og dansk litteratur og rundt om konflikten mellem Intelligent Design og naturvidenskab i nutidens USA. Undervejs stilles principielle sporgsmal til, hvordan tro, viden og videnskabelig metode spiller sammen - og det er lige sa patrAengende at afgore i dag, som da Tycho Brahe gjorde sine observationer pa Hven i 1500-tallet.

GENRE
Essais et sciences humaines
SORTIE
2009
21 février
LANGUE
DA
Danois
LONGUEUR
149
Pages
ÉDITEUR
Aarhus University Press
TAILLE
1.5
Mo

Plus de livres par Aarhus University Press